REFLEX 2020 – 2nd international photography exhibition

Dzisiaj dostałem pocztą elektroniczną katalog REFLEX 2020, a w nim dwa moje nagrodzone zdjęcia. Od dwóch lat nie uczestniczę niemalże w konkursach fotograficznych. Przez ostatni rok wziąłem udział w niewielu konkursach, chyba w ośmiu. Chciałem spełnić wyznaczoną sobie normę. Pięćdziesiąt nagród na pięćdziesiąte urodziny. Udało się 15 marca 2020, dwa miesiące przed terminem. Bardzo się cieszę z dzisiejszego miłego przypomnienia.

Today I received the REFLEX 2020 catalog via e-mail, and it contains two of my award-winning photos. I have not participated in photography competitions for almost two years. Over the past year I have participated in few competitions, probably in eight. I wanted to meet the set norm. Fifty awards for the 50th birthday. It was successful on March 15, 2020, two months ahead of schedule. I am very happy with today’s nice reminder.

Heute habe ich den REFLEX 2020-Katalog per E-Mail erhalten, der zwei meiner preisgekrönten Fotos enthält. Ich habe seit fast zwei Jahren nicht mehr an Fotowettbewerben teilgenommen. Im letzten Jahr habe ich an wenigen Wettbewerben teilgenommen, wahrscheinlich an acht. Ich wollte die festgelegte Norm erfüllen. Fünfzig Auszeichnungen zum 50. Geburtstag. Es war am 15. März 2020 erfolgreich, zwei Monate früher als geplant. Ich bin sehr zufrieden mit der heutigen schönen Erinnerung.